Pani Prezydentowa Agata Kornhauser – Duda online z „Nadzieją” w Tuchowie

Dnia 6 maja 2021 r w Domu Zakonnym Redemptorystów w Tuchowie miało miejsce spotkanie online przedstawicieli Stowarzyszenia „ Nadzieja” z Panią Prezydentową.

Miłe spotkanie dotyczyło działalności Stowarzyszenia „ Nadzieja” pomagającego osobom niepełnosprawnym. Przedstawiciele stowarzyszenia dzielili się z Pierwszą Damą RP swymi osiągnięciami i planami przyszłościowymi dla dobra podopiecznych. Ze strony stowarzyszenia w spotkaniu udział wzięli: prezes, wice - prezes, sekretarz, oraz osoby duchowne reprezentujące Zgromadzenie Redemptorystów z inicjatywy, którego stowarzyszenie powstało.

Przedstawiciele redemptorystów w osobach: proboszcza i kustosza sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej, ojca opiekuna duchownego i kleryków WSD Redemptorystów – przedstawicieli wolontariatu dzielili się swym doświadczeniem współpracy ze stowarzyszeniem.

Słowa wdzięczności kierujemy w stronę Pani Prezydentowej, dziękując za Jej życzliwość i wrażliwość na los osób niepełnosprawnych. Miła atmosfera spotkania zaowocowała pragnieniem spotkania nie tylko w sposób online.

Dziękujemy za możliwość podzielenia się naszymi problemami i tym wszystkim co daje radość dzieciom niepełnosprawnym, tym dużym i małym.

Życzymy Pani Prezydentowej wszelkiego dobra i dalszych osiągnięć w licznych przedsięwzięciach czynionych dla dobra potrzebujących pomocy.

Informacja o spotkaniu na oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością Stowarzyszenia „Nadzieja” w Tuchowie

W Tuchowie


chwilowka