Trzeci Bal Charytatywny

włącz .

Wydarzenie miało miejsce dnia 8 lutego 2020 r w Domu Weselnym „Słoneczne Wzgórze” w Rzepienniku Biskupim. Trzeci Bal Charytatywny odbywał się na rzecz budowy Domu „Nadziei”.

Stowarzyszenie przez wiele lat czyniło starania o budowę ośrodka opiekuńczo - mieszkalnego. Zakupiło działki, wykonało projekt budowlany, kosztorys, ma pozwolenie na budowę i zbierało środki na ten cel. Obecnie pojawiła się możliwość pomocy dla stowarzyszenia w związku z powstałym projektem rządowym. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało Program „ Centra opiekuńczo – mieszkalne” finansowany ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Pani burmistrz z Zarządem Gminy Tuchów czyni starania w tym kierunku. Jeżeli gmina pozyska środki będzie to bardzo konkretna pomoc dla stowarzyszenia w zakresie zapewnienia opieki podopiecznym nie mającym rodziców lub gdy rodzice nie będą mogli już sprawować tej opieki. Rodzice osób niepełnosprawnych zrzeszeni w Stowarzyszeniu „ Nadzieja” na Walnym Zebraniu podjęli decyzję o przekazaniu gminie na ten cel jednej z działek należących do stowarzyszenia. Jeżeli będzie zrealizowane przez gminę to zadanie, stowarzyszenie planuje wybudować mniejszy i o niższych kosztach obiekt na działalność bieżącą: biuro, sala do spotkań, kaplica, pomieszczenia rehabilitacyjne i socjalne. Dlatego stowarzyszenie nadal czyni starania o pozyskiwanie środków na ten cel. Kolejny bal charytatywny był dowodem poparcia tej ważnej sprawy. Na Trzeci Bal Charytatywny przybyło liczne grono Gości z Tuchowa, okolic, a nawet odległych stron Polski. Patronatem Honorowym bal objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego, Burmistrz Tuchowa i Prowincjał Redemptorystów. Patronatem Medialnym bal objęli: RDN Małopolska, Tuchowskie Wieści, Kurier Tuchowski, Tarnowska.tv, Telewizja z VAMI, KADR. Partnerami byli: Copernicus Center Press, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie, Marta Wojna Fotografika, Słoneczne Wzgórze, Wimed Sp. z o. o., MBM, UPM Service, Warsztat florystyczny, Dolina Białej – Sajdak, Zakład Rzeźniczo – Wędliniarski Sajdak, Rodzinny Park Rozrywki – Dudek, Inter Skills, Studio Tanecznik i ROJAR. Podarowano bardzo piękne przedmioty na licytację. Były to cenne dzieła sztuki jak obrazy, rzeźby, rękodzieło, była biżuteria, prace wykonane metodą decoupage i origami, oraz różne upominki. Jesteśmy wdzięczni wielu osobom za podzielenie się tak wartościowymi przedmiotami na aukcję. Szerokie grono osób wsparło budowę Domu „ Nadziei ” przez uczestnictwo w balu i licytację.

Składamy Państwu gorące podziękowanie za uczynione dobro, za wrażliwość i zrozumienie. Zbyt małe tu są słowa, którymi można wyrazić wdzięczność za Dar, który Państwo uczyniliście. Zarząd Stowarzyszenia „ Nadzieja” składa serdeczne podziękowanie Pani Annie – koordynatorowi balu za wielkie zaangażowanie w organizację balu. Dziękujemy osobom, które poświęciły swój czas i zdolności, by uczestnicy balu czuli się komfortowo. Podziękowania kierujemy w stronę właścicieli Domu Weselnego „ Słoneczne Wzgórze”, Zespołu COLOR i konferansjerów.

Darczyńcy Trzeciego Balu Charytatywnego wsparli budowę Domu " Nadziei' kwotą 84.338 złotych.

Serdecznie dziękujemy!

W imieniu Stowarzyszenia „ Nadzieja” – prezes Marian Gut

W Tuchowie


chwilowka