Wyjazd integracyjny do Zakopanego

Stowarzyszenie „ Nadzieja” realizowało zadanie w ramach projektu p.n. „ Radość w Zakopanem – wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych połączony z warsztatami rękodzieła” – edycja VIII.

Stowarzyszeniu „ Nadzieja” w Tuchowie została przyznana dotacja w kwocie 36. 524 zł w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 roku.

Podopiecznym Stowarzyszenia „ Nadzieja” towarzyszyli podopieczni ŚDS z Nowodworza – mieszkańcy Tarnowa. Opiekę na osobami niepełnosprawnymi sprawowali rodzice i terapeuci. Uczestnicy przybyli do znanego Kompleksu Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnego „ Marzenie” w Zakopanem w dzielnicy Pardałówka. Jesienny pobyt w Tatrach z licznymi atrakcjami był wyjątkowym wydarzeniem dla biorących udział w projekcie. Rodzinna atmosfera i komfortowe warunki w ośrodku, zajęcia z pedagogiem specjalnym i psychologiem, wycieczki, wieczorki przy muzyce, zajęcia na basenach termalnych wpływały korzystnie na poprawę kondycji. Pobyt w Zakopanem poszerzył obecnym wiedzę na temat zabytków, tradycji, kultury góralskiej oraz był okazją do wspólnego lepszego poznania się nawzajem, nawiązania pozytywnych relacji, wdrożenia zasad funkcjonowania w grupie, wzajemnego zrozumienia, okazywania sobie pomocy nawzajem. Wyjazd był przede wszystkim radością dla uczestników zmagających się z niepełnosprawnością i szarością dnia codziennego. Zajęcia artystyczne pozwalały na wydobywanie często ukrytych zdolności. Podopieczni zostali dowartościowani, radowali się efektami swej pracy. Różnorodne zajęcia wpływały korzystnie na kondycję fizyczną i psychiczną uczestników. Były źródłem energii potrzebnej do dalszej egzystencji. Dzięki projekcji filmu 3D i prelekcji o Tatrach przez rodzinę wytrawnych taterników i miłośników wędrówek górskich uczestnicy mieli możliwość podziwiania tatrzańskiej fauny i flory, mogli duchowo przenieść się w najwyższe szczyty i na najtrudniejsze szlaki górskie. Projekt „ Radość w Zakopanem” był radosnym wydarzeniem i pozostawił wszystkim miłe wspomnienia.

Realizacja zadania mogła być możliwa dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, darczyńcom i współpracy z Kompleksem Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym „ Marzenie” w Zakopanem. Dziękujemy!

W Tuchowie


chwilowka