„Radość w Zakopanem – wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych połączony z warsztatami rękodzieła”

Logo Logo

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „ Nadzieja” w Tuchowie od 18 lipca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. realizuje zadanie publiczne pt. „Radość w Zakopanem – wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych połączony z warsztatami rękodzieła”. Zadanie realizowane jest na podstawie konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2019 roku.

Na realizację zadania Stowarzyszeniu „Nadzieja” w Tuchowie została przyznana kwota 36.524,00 zł.

Prezes Stowarzyszenia „ Nadzieja” – Marian Gut

W Tuchowie


chwilowka