Spotkanie „ Podaruj odrobinę czasu”

Dnia 15 czerwca 2019 w Stowarzyszeniu „ Nadzieja” miało miejsce tradycyjne spotkanie z Przyjaciółmi p.n. „ Podaruj odrobinę czasu”. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w plenerze na działce przy ul. Nadziei celebrowaną przez opiekuna duchowego grupy o. Adama Koślę, który także skierował homilię do wiernych. Słowa kazania skłaniały do refleksji nad potrzebą całkowitego zaufania Bogu i stawania przed Bogiem w prawdzie, nad składaniem Bogu obietnic, nad zgubnym kierowaniem się w życiu fałszem.

Dla podopiecznych słowa katechezy przed Mszą św. skierowali wolontariusze duchowni i świeccy w przygotowanej scence na temat uczciwości i prawdy.

Dalsza część spotkania odbywała się na agapie. Czas przebiegał miło w gorącej czerwcowej atmosferze, ale też w gorącym spotkaniu wspólnoty serc. Miłą atrakcją był występ kleryków WSD Redemptorystów, którzy wraz ze swym rektorem o. Maciejem Sadowskim sławili Boga i Matkę Bożą Tuchowską pięknym śpiewem i muzyką. Na spotkaniu można było nabyć „ Wiersze” Grażyny Gut, które ukazały się z inicjatywy WSD jako możliwość pomocy w budowie ośrodka dla osób niepełnosprawnych. Spotkanie zaszczycili swą obecnością przedstawiciele: Urzędu Miejskiego w Tuchowie, Szkół, Domu Zakonnego Redemptorystów, Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa, Wspólnot parafialnych. Przybyło liczne grono Przyjaciół - Darczyńców. Dziękujemy za obecność ze Stowarzyszeniem „ Nadzieja” i wszelką pomoc w zorganizowaniu spotkania.

prezes Stowarzyszenia „ Nadzieja – Marian Gut

W Tuchowie


chwilowka