Wyjazd integracyjny w Muszynie

Grupa podopiecznych Stowarzyszenia „ Nadzieja” wraz z rodzicami i wolontariuszami przebywała na wyjeździe integracyjnym w Muszynie.

Pobyt w Ośrodku Wczasowym „ Kolejarz”, bogaty w wydarzenia program, piękna wiosenna pogoda to czynniki sprzyjające wydarzeniu. Zadanie było dofinansowane przez Urząd Miejski w Tuchowie w ramach zadań określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program został zrealizowany przez zajęcia prowadzone przez terapeutkę terapii zajęciowej i terapeutę duchownego z kilkuletnim doświadczeniem pracy z osobami niepełnosprawnymi w różnych miejscach Polski. Ponadto program obejmował wycieczki krajoznawcze w Beskidzie Sądeckim: zwiedzanie Krynicy Zdroju z wyjazdem na Górę Parkową, pobyt w Pijalni Głównej z degustacją różnych wód mineralnych, spacer deptakiem z uroczymi miejscami, zwiedzanie Tylicza, a w nim Sanktuarium Matki Bożej Tylickiej Opiekunki Rodzin i Uzdrowienie Chorych, zwiedzanie wykonanych z pietyzmem Dróżek Maryjnych, oraz Golgoty. W Muszynie Zdroju grupa zwiedzała piękne Ogrody Biblijne. W programie był czas przeznaczony na ćwiczenia ruchowe, dyskotekę i czytanie "Wędrówek z Tuchówką ”, by pogłębić wiedzę o Tuchowie. Wieczorne majowe nabożeństwa ku czci Maryi Panny i spotkania podsumowujące kończyły poszczególne dni pobytu. Towarzyszący grupie ojciec redemptorysta swym oddaniem, entuzjazmem, patriotyzmem, wiedzą jako dr nauk humanistycznych – służył całej grupie budującym słowem i pomocą. Rodzice mogli przemyśleć wiele nurtujących spraw, a także mieli możliwość osobistej rozmowy z duchownym. Zajęcia manualne i ruchowe prowadzone przez terapeutkę, kleryków WSD Redemptorystów i wolontariuszy świeckich sprawiały wielką radość osobom niepełnosprawnym, które odwzajemniały darowane dobro spontanicznymi gestami wdzięczności.

Wyjazd odbywał się pod hasłem: „ Zobacz wszystko inaczej”, gdyż człowiek żyjący w dzisiejszej rzeczywistości bywa często bezradny i uwikłany w wir pędzącego życia, w którym gubi się na skutek zbyt trudnych do zrozumienia sytuacji, problemów bez wyjścia, ciężarów wynikających z przypadków losowych, tych niezawinionych i być może z czyjejś winy. Hasło wyjazdu miało ukazać drogę wyjścia z takich sytuacji, bo taka droga istnieje i można na nią wejść i podążać nią mimo wszystko, mimo swych życiowych niepowodzeń, ciężarów. Aby zobaczyć wszystko inaczej, trzeba tego chcieć i można to zdobywać przez bycie razem w silnej grupie, przez dzielenie się radościami i smutkami, przez okazywanie sobie pomocy, życzliwości, zrozumienia, a reasumując można to osiągnąć przez wiarę, nadzieję i miłość.

Dziękujemy Pani Burmistrz Tuchowa, Osobom zaangażowanym i Sponsorom.

W Tuchowie


chwilowka