Pielgrzymka do Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej

Chętni członkowie Stowarzyszenia „ Nadzieja” wraz z przyjaciółmi udali się tradycyjnie w miesiącu kwietniu na pielgrzymkę do Jodłowej do Sanktuarium Dzieciątka Jezus. Grupy pielgrzymkowe zostały powitane przez proboszcza i kustosza tego miejsca. Wierni uczestniczyli w uroczystej Mszy św., podczas, której wysłuchali pełnego refleksji kazania o miłosierdziu Bożym względem każdego z nas i o naszym miłosierdziu względem bliźnich. o Mszy św. nasza grupa odmówiła koronkę do Miłosierdzia Bożego, był też czas na osobistą modlitwę do Dzieciątka Jezus w sprawach własnych i wspólnotowych.
Dziękujemy siostrom józefitkom wraz z siostrą dyrektor DPJ za pielgrzymowanie z nami.

W Tuchowie


chwilowka