Walne Zebranie zatwierdzające nowy statut stowarzyszenia

Wspólnota „Nadzieja” uczestniczyła w Mszy św. koncelebrowanej sprawowanej przez opiekuna duchowego w intencji wspólnoty i darczyńców, a także zmarłych członków wspólnoty. Uczestnicy zostali umocnieni modlitwą i Słowem Bożym o szczęściu: które jest prawdziwe, jeżeli pokładamy nadzieję w Bogu, w Jezusie Zmartwychwstałym. Dalsza część spotkania odbywała się w salach klasztornych w grupach: podopieczni zostali objęci opieką wolontariuszy, a rodzice w tym czasie wzięli udział w Walnym Zebraniu zatwierdzającym nowy statut stowarzyszenia, który został opracowany, w celu poszerzenia działalności.

Gościem zebrania była p. Grażyna Wiatr z Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego z Tarnowa, niosąc pomoc stowarzyszeniu w sprawach prawnych dotyczących statutu. Na zebraniu zatwierdzono też bilans stowarzyszenia „ Nadzieja” za rok 2018. W tym dniu br. Łukasz Vetter przekazał przewodnictwo nad grupą wolontariuszy br. Marcinowi Wojdanowi. Dziękujemy za kilkuletnią współpracę bratu Łukaszowi.

Skrócone sprawozdanie merytoryczne:

W 2018 roku stowarzyszenie „ Nadzieja” organizowało:

 • spotkania zwyczajne i okazjonalne z comiesięczną Mszą św. i zajęciami prowadzonymi przez wolontariuszy – kleryków WSD Redemptorystów i uczniów szkół w pomieszczeniach klasztornych i na działce stowarzyszenia,
 • trzydniowy wyjazd integracyjny do Krynicy Zdroju,
 • grupowy wyjazd na turnus rehabilitacyjny nad morze,
 • udzielało podopiecznym dofinansowania celów rehabilitacyjnych i leczniczych,
 • organizowało akcje charytatywne na rzecz działalności bieżącej i budowy Ośrodka Opiekuńczo - Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w Tuchowie: Drugi Bal Charytatywny, loteria fantowa,
 • wydało foldery i kalendarzyki,
 • prowadziło: kronikę wydarzeń, stronę internetową i fb, protokoły z zebrań,
 • udzielało wywiadów w prasie, radiu i telewizji n/t działalności,
 • uczestniczyło w zebraniach, szkoleniach i spotkaniach okazjonalnych w Urzędzie Miejskim, Starostwie Powiatowym,
 • organizowało spotkania z terapeutami, szkolenia,
 • zamieszczało artykuły o działalności w lokalnej prasie,
 • uczestniczyło w akcjach charytatywnych organizowanych dla „ Nadziei”: Majówka Tuchowska dla Matki i Koncert Kolęd,
 • brało udział w reklamie promującej 1% podatku,
 • uczestniczyło w spotkaniach noworocznych na zaproszenie Szkół Podstawowych w Tuchowie i Siedliskach,
 • uczestniczyło w Pikniku Międzypokoleniowym, organizowanym prze DPJ
 • uczestniczyło w Sanktuaryjnym Festynie Rodzinnym organizowanym przez Krąg Rodzin przy Parafii NNMP w Tuchowie W roku 2018 stowarzyszenie przeprowadziło 14 zebrań: 9 zebrań Zarządu, 1 Zebranie Walne, 4 zebrania wszystkich członków stowarzyszenia.

Stowarzyszenie „ Nadzieja” w roku 2018:

 • dysponowało dochodami w kwocie 154.614,42 zł.

Na tę kwotę złożyły się: składki członkowskie, darowizny, 1% podatku OPP, akcje charytatywne, dotacje, loterie, wpłaty na inwestycje i pozostałe dochody.

Poniosło koszty: 52.905,21 zł

Na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 stowarzyszenie dysponowało kwotą 165.296,94 zł.

Dochód 1% podatku OPP wynosił: 31.020,60 złotych.

Wpłat dokonano w Urzędach Skarbowych w: Warszawie, Wołominie, Dębicy, Pszczynie, Krakowie, Tarnowie ( I i II US ), Brzesku, Chodzieży, Przysusze, Toruniu i Bochni.

Wpłat dokonało 243 podatników z: Tuchowa, Łękawicy, Zabłędzy, Karwodrzy, Żurowej, Starych Żukowic, Rzepiennika Strzyżewskiego, Lubczy, Szynwałdu, Burzyna, Karwodrzy, Jodłówki, Dąbrówki Tuchowskiej, Rzepiennika Biskupiego, Piotrkowic, Buchcic, Siedlisk, Jonin, Gromnika, Ciężkowic, Biskupic Radłowskich, Siemiechowa, Świebodzina, Brzostka, Łowczowa, Tarnowa, Brzeska, Dębicy, Bochni, Jakubowa, Chodzieży, Ispina, Woli, Zielonki, Torunia, Warszawy i Krakowa.

Stowarzyszenie „Nadzieja” dziękuje serdecznie wszystkim Darczyńcom za różnego rodzaju pomoc w 2018 roku.

W Tuchowie


chwilowka