Charytatywny Koncert Kolęd dla „Nadziei” – cz. 2

Dnia 26 stycznia 2019 r w Domu Kultury odbył się Charytatywny Koncert dla „ Nadziei”. Była to druga część tradycyjnego koncertu odbywającego się w Tuchowie już od 28 lat. Celem organizowanych koncertów jest pomoc osobom niepełnosprawnym ze stowarzyszenia „ Nadzieja”. Znane styczniowe wydarzenie charytatywne łączy wiele dobrych serc pragnących nieść pomoc, a tym samym dać nadzieję osobom, które jej potrzebują.

Darczyńcy w osobach: organizatorów, występujących w różnych zespołach na scenie Domu Kultury, darujących prace artystyczne i różne przedmioty na aukcję, oraz przybyłych na koncert; stanowią krąg osób, które jednoczą się w geście dobroci. Atmosfera tego wieczoru była radosna, rozbrzmiewająca śpiewem kolęd. Czas jakby zatrzymał się na dłuższą chwilę, by trwać nadal w nastroju świątecznym, który już niebawem się skończy. Sanktuaryjny Chór Mieszany pod dyrekcją Jana Gładysza śpiewem pięknych kolęd i pastorałek rozpoczął występy.

Następnie mieliśmy okazję posłuchać kolęd i pastorałek w wykonaniu Chóru Męskiego z Parafii św. Jakuba Apostoła St. pod dyrekcją Józefa Rąpały. Była też okazja, by przenieść się w czasie do Betlejem, gdzie zaprowadziło widzów Stowarzyszenie „ Aktywni Lubaszowianie” przez inscenizację jasełek. Przedstawienie podtrzymujące tradycję ukazało sceny z Maryją i Józefem szukających miejsca, z narodzeniem Dzieciątka, z Herodem, Żydem, pasterzami aniołami, Trzema Królami, małym pastuszkiem utalentowanym muzycznie i wdzięcznymi małymi aniołkami, oraz innymi postaciami. Zespół „ Pokolenia” zakończył koncert radosnym śpiewem kolęd, przy akompaniamencie różnorodnych instrumentów muzycznych. W zespole wystąpili także dwaj mali soliści włączając w kolędowanie całą widownię. Między występami prowadzona była licytacja podarowanych przedmiotów. Uczestnicy Charytatywnego Koncertu dla „ Nadziei” znów okazali wiele serca osobom niepełnosprawnym w ważnym dziele budowy Ośrodka Opiekuńczo – Mieszkalnego im. Dzieciątka Jezus w Tuchowie. Jest to kolejny etap pomocy. Dziękujemy za zaangażowanie, ofiarowany czas, jedność i zrozumienie.

Z dwóch części koncertu Stowarzyszenie " Nadzieja" uzyskało kwotę 3.852 złote. Dziękujemy!

W imieniu Stowarzyszenia „ Nadzieja” - Grażyna Gut

W Tuchowie


chwilowka