Podziękowanie Darczyńcom Świątecznych Kiermaszów Dobroczynnych

Stowarzyszenie „Nadzieja” składa serdeczne podziękowanie Darczyńcom Świątecznych Kiermaszów Dobroczynnych organizowanych w szkołach na rzecz budowy Ośrodka Opiekuńczo – Mieszkalnego im. Dzieciątka Jezus dla podopiecznych stowarzyszenia.

Mamy nadzieję w Stowarzyszeniu „ Nadzieja”, że dzięki otwartemu Sercu Darczyńców, dzięki dotacjom z źródeł państwowych ten ważny cel będzie w Tuchowie mógł być zrealizowany.

Z akcji charytatywnych organizowanych w szkołach otrzymaliśmy 11.265,22 zł.

Organizatorami były szkoły:

  • Szkoła Podstawowa im. St. Staszica w Tuchowie,
  • Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Popiełuszki w Łowczowie,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata W. Gibały w Piotrkowicach,
  • Szkoła Podstawowa im. Prof. Jana Sajdaka w Burzynie.

Jesteśmy wdzięczni za okazaną pomoc, poświęcony czas i talenty.

Dziękujemy Darczyńcom: dyrektorom szkół, nauczycielom, księżom proboszczom Tuchowa i okolic, uczniom i ich rodzicom, grupie dorosłych wolontariuszy i wszystkim osobom zaangażowanym w to dzieło pomocy.

Z okazji Nowego Roku 2019 życzymy wszystkim Darczyńcom wszelkiej pomyślności.

Zarząd Stowarzyszenia „Nadzieja”

W Tuchowie