Spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Okazjonalne spotkanie Stowarzyszenia „ Nadzieja” z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia rozpoczęło się koncelebrowaną Mszą św. pod przewodnictwem opiekuna duchowego grupy w przypadającą III Niedzielę Adwentu – Niedzielę Gaudete. Wygłoszone kazanie skłoniło wiernych do refleksji nad właściwym przeżywaniem radości. Katolik nie przeżywa radości w odosobnieniu, lecz dzieli się nią z bliźnimi na różne sposoby. Kaznodzieja zwracał uwagę wiernych na Adhortację Apostolską Ojca Świętego Franciszka: Gaudete et exsultate – O radości w dążeniu do bycia świętymi. Druga część spotkania odbywała się w klasztornej sali pielgrzyma, gdzie dzieląc się opłatkiem składaliśmy sobie nawzajem życzenia. Podopiecznych odwiedził św. Mikołaj sprawiając im ogromną radość. Dziękujemy darczyńcom za pomoc w zorganizowaniu spotkania.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy Przyjaciołom, Darczyńcom najserdeczniejsze życzenia radości i szczęścia, by Boże Dziecię błogosławiło, a Nowy Rok przyniósł wiele dobra.

W imieniu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „ Nadzieja” – prezes Marian Gut

W Tuchowie


chwilowka