Spotkanie Nadziei 15. 04. 2018

Spotkanie Nadziei 15. 04. 2018

Spotkanie „ Nadziei” rozpoczęło się Mszą św. koncelebrowaną w intencji podopiecznych i ich rodziców, wolontariuszy, darczyńców. W modlitwie polecaliśmy śp. Zofię Średniawa – mamę niepełnosprawnego Marcina, która opuściła nasze stowarzyszenie w Wielką Sobotę po chorobie nowotworowej.

W miejsce kazania został odczytany List pasterski Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża pt „ Kościół na wzór Chrystusa” w związku z inauguracją V Synodu Diecezji Tarnowskiej. List zawierał refleksje na temat: „ Cała Diecezja wyrusza po drogach historii zbawienia: Skąd przybywamy?, Gdzie jesteśmy?, W jaki sposób przebyć drogę, która jest przed nami?”. Przed Maszą św. wierni mieli okazję wysłuchania kolejnej katechezy, tym razem o naszym powołaniu. Każdy katolik jest powołany do świętości, którą realizuje przez wypełniane zadań wynikających ze swego stanu.

Dalsze spotkanie miało miejsce w klasztornej sali parafialnej tym razem gościliśmy pana dr hab. Inż. Marcina Lis wraz z małżonką Agnieszką. Przybyli państwo są wykładowcami wyższych uczelni. Z dużym zainteresowaniem spotkała się ich prelekcja o powstaniu kury z jajka, a także o ciekawych rzeczach związanych z tym hodowlanym i pożytecznym gatunkiem ptaków. Radość podopiecznym i nie tylko, sprawiła możliwość wzięcia do rąk kurczątka. Spotkanie dostarczyło wiele miłych wrażeń całej grupie tym bardziej, że odbywało się w czasie, gdy cała przyroda budzi się do życia.

Dziękujemy Państwu Agnieszce i Marcinowi Lisom za darowany czas osobom niepełnosprawnym. Pani Annie Kańka dziękujemy za umożliwienie spotkania.

Rodzice osób niepełnosprawnych spotkali się też na zebraniu omawiając sprawy bieżące i przyszłościowe stowarzyszenia.

W Tuchowie


chwilowka