Spotkanie opłatkowe

Spotkanie opłatkowe 2017

Podopieczni Stowarzyszenia „ Nadzieja” przybyli na Mszę św. wraz z rodzinami, wolontariuszami, darczyńcami i licznie zgromadzonymi wiernymi. Uczestnicy liturgii wysłuchali kazania o. Stanisława Staniewskiego redemptorysty – misjonarza z Białorusi. Kaznodzieja prosił o wsparcie modlitwą i ofiarą budowy kościoła w Mińsku. Na ten cel Redemptorystowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Misji zorganizowało tradycyjny w tym roku XI Misyjny Jarmark z Aniołami.

Po zakończeniu liturgii Stowarzyszenie „ Nadzieja” spotkało się w klasztornej jadalni pielgrzyma, gdzie miało miejsce okazjonalne spotkanie opłatkowe. Radość dzieciom sprawił Św. Mikołaj z prezentami. W adwentowo – świątecznej atmosferze składaliśmy sobie życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. W naczelnym miejscu sali usytuowana była figura Dzieciątka Jezus w szacie królewskiej, przywieziona z Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej w 2015 roku jako kopia z głównego ołtarza. Figura odwiedza dzieci niepełnosprawne w domach w prywatnej peregrynacji. Zamierzeniem członków stowarzyszenia jest, by Dzieciątko znalazło miejsce w kaplicy planowanego ośrodka dla „ Nadziei”.

Ojciec Adam Kośla - opiekun „ Nadziei” w świetle rozpowszechnianego kultu Dzieciątka Jezus w Boliwi, gdzie pełnił posługę misyjną, a także kultu w świecie nawiązał do naszej pielgrzymki do Jodłowej, w której sam uczestniczył. Ojciec Adam zachęcał do modlitwy w intencji powstania planowanego ośrodka, proponując, by planowany Ośrodek Opiekuńczo – Mieszkalny nazwać im. Dzieciątka Jezus. Wszyscy z radością przyjęli tą wiadomość.

Dziękujemy osobom, które zaszczyciły swą obecnością to wyjątkowe spotkanie, dziękujemy darczyńcom dzięki, którym spotkanie mogło się odbyć.

W Tuchowie