Pierwszy Bal charytatywny na rzecz budowy ośrodka dla podopiecznych stowarzyszenia „ Nadzieja”

Pierwszy Bal charytatywny na rzecz budowy ośrodka dla podopiecznych stowarzyszenia „ Nadzieja”

W sobotę 18 listopada 2017 roku odbył się Pierwszy Bal charytatywny wspomagający budowę ośrodka opiekuńczo – mieszkalnego dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „ Nadzieja”. Bal odbył się dzięki wielkiemu zrozumieniu szerokiego grona osób, które pozytywnie odpowiedziały na zaproszenia i informacje o przedsięwzięciu. Stowarzyszenie „ Nadzieja” składa serdeczne podziękowanie za pomoc w zorganizowaniu tej akcji Paniom: Annie i Elżbiecie, które z wielkim zaangażowaniem zajęły się sprawami związanymi z przygotowaniem i przebiegiem balu. Przybyło wiele osób, którym nie jest obojętny los dzieci niepełnosprawnych. Przybyłym gościom, a także osobom, które łączyły się z nami duchowo jesteśmy bardzo wdzięczni.

Bal odbywał się w odświętnie przygotowanych salach restauracji Agawa, gdzie panowała serdeczna rodzinna atmosfera, a serca wprost unosiły się, by czynić dobro. Zrozumienie dominowało ponad wszystko. Każdy starał się dać z siebie najlepszą cząstkę. Do przygotowania akcji i jej przebiegu przyczyniło się wielu darczyńców. Podarowano prace artystyczne na aukcję, wielka była ofiarność licytujących. Postawa jedności i zrozumienia daje osobom reprezentującym stowarzyszenie poczucie sensu działania i wielkiej nadziei, że zamierzone plany uda się zrealizować dla dobra podopiecznych. Wzruszeni jesteśmy gestem życzliwości za 25 – letnią działalność. Czas biegnie, przemijają wielkie chwile, pozostawiając trwałe ślady. Życzliwość dla „ Nadziei” trwa. Każdego roku Koncerty Kolęd, Majówki Tuchowskie dla Matki i Pierwszy Bal charytatywny - to wielkie akcje wspomagające „ Nadzieję”.

Bal na rzecz budowy ośrodka prowadzili charytatywnie redaktorzy radia RDN Małopolska: Pani Monika Faron - Miśtak i Pan Rafał Huszno. Swoim zaangażowaniem i wspaniałą postawą prowadzący umocnili w zgromadzonych poczucie sensu wsparcia inicjatywy – budowy ośrodka dla osób niepełnosprawnych. Muzykę na żywo zapewnił zespół muzyczny KDA, którego repertuar wzbogacił wykonaniem swoich utworów Pan Rafał Huszno. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Burmistrz Tuchowa i Rektor WSD Redemptorystów w Tuchowie, patronat medialny: radio RDN Małopolska, Gość Niedzielny, Tuchowskie Wieści i Kurier Tuchowski.
Podczas aukcji wylicytowano przedmioty na kwotę 35 000 zł.

Dochód z biletów oraz z pozostałych wpłat na rzecz budowy ośrodka obecnie wynosi 14.442 zł. Dotychczasowa ogólna kwota zebranych dzięki tej inicjatywie funduszy wynosi 49.442 zł. b

Kwoty te zostaną przekazane z konta bieżącego na rachunek inwestycyjny na rzecz budowy ośrodka. Wpłaty nadal wpływają.

Całkowity dochód uzyskany z Balu zostanie przekazany z konta bieżącego na rachunek inwestycyjny na rzecz budowy ośrodka.

Dla osób pragnących wesprzeć budowę podajemy nr rachunku inwestycyjnego:
BS w Bieczu nr 66 8627 0001 2023 9004 0849 0001

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, które zaangażowały się tak bardzo ofiarnie w to ważne dzieło pomocy.
b Prosimy nadal o pamięć, o informowanie swych przyjaciół o potrzebie wsparcia budowy. W „ Nadziei ” mamy nadzieję, że, krąg ofiarodawców budowy ośrodka będzie się ciągle poszerzał, a tym samym przybliżał możliwość realizacji tego ważnego dla Tuchowa zadania.

Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za finansowe wsparcie.

Ponadto dziękujemy ofiarodawcom, którzy podarowali przedmioty na aukcję:

 • Obraz – Pejzaż Jodłówki Tuchowskiej Tomasza Dudka - Pan Tomasz Dudek,
 • Ikona MBN Pomocy, obraz MB Tuchowskiej, graffiti ( oryginalne, nowoczesne, klimatyczne, kosmiczne ) – O.O. Redemptoryści,
 • Rękodzieła - Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowodworzu,
 • Rękodzieła - DPS w Nowodworzu,
 • Fottoobraz – Pan Wiktor Chrzanowski,
 • Jezus Frasobliwy – rzeźba – Pan Andrzej Janusz z Jodłówki Tuchowskiej,
 • Dzieła Więźniów Zakładu Karnego w Tarnowie – Mościcach,
 • Rękodzieła –Pani Ewa Gieniec z Jodłówki Tuchowskiej,
 • Piłka z autografem Jerzego Dudka oraz trenera Piotra Gruszki – Państwo Bogumiła i Marian Mazurowie,
 • Karnety na spektakle premierowe Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie na 2018 rok – Teatr im. L. Solskiego w Tarnowie,
 • Karnety na kurs tańca - Pani Joannę Sanocka, właścicielka Szkoły Tańca Sun Salsa w Tarnowie,
 • Miód oraz Święta Rodzina z wosku – Pan Albert Radwan,
 • Duża butelka wina wytrawnego – Winnica Rodziny Steców,
 • Tort – Serce – wykonane przez uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem,
 • Rękodzieła - Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnowie ul. Okrężna.

Dziękujemy również za przekazane upominki (w formie usługi), które zostały ufundowane przez:

 • Firmę „Konstruktor” – Pani Zofia Ogonowska – materiały budowlane – Oddziały w Krakowie oraz Tarnowie,
 • Gabinet Kosmetyczny „ Magdalena” – Pani Magdalena Markiewicz, Tuchów,
 • Studio Fryzur – Pani Sylwia Bernal – Siedliska,
 • MBM AUTO SERWIS – Państwo Bogumiła i Marian Mazurowie.

Jesteśmy wdzięczni za wsparcie firmom:

 • ROJAR R. E. J. OSIKA Sp. jawna w Tuchowie
 • Zakład Rzeźniczo – Wędliniarski „ Sajdak Sp. j.” w Tuchowie
 • Zakład Piekarsko - Cukierniczy Celina i Jan Starostkowie, Łękawica
 • Piekarnia, Ciastkarnia, Cukiernia – Ewa i Andrzej Więckowie,
 • Piekarnia „ Anka” Sp. j. A. Znamirowska, G. Korcik
 • Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Taurus Sp. z o.o. Stanisław Jarosz,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Tuchowie – Branża Gastronomiczna,
 • Restauracja Agawa – Bernadeta i Jerzy Wróblowie,
 • Dom Handlowy „ Trójka” s. c. Wiesław Wróbel, Janusz Grzenia i Janusz Nowak.
 • Zakład Masarski Amigos – Wędliny z Burzyna.

W Tuchowie


chwilowka