Bal charytatywny

Zachęcamy Państwa do finansowego wsparcia budowy Ośrodka Opiekuńczo-Mieszkalnego dla podopiecznych stowarzyszenia poprzez uczestnictwo w balu charytatywnym.

Bal charytatywny

Cena biletu - 300 zł od pary/150 zł od osoby

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem tel. 662 046 279

Prosimy o przekazanie środków na konto:

PKO BP 1 Oddział w Tuchowie
56 1020 4955 0000 7102 0055 5235
tytułem: budowa ośrodka

W Tuchowie


chwilowka