Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej podczas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego 2017

Stowarzyszenie „ Nadzieja” pielgrzymowało do Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej podczas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego. W każdym dniu o godzinie 15 – tej na Lipowe Wzgórze przybywały różne grupy pielgrzymów.

W tym roku osoby chore, niepełnosprawne miały możliwość uczestnictwa w Mszy św. w dwóch dniach. W pierwszym i drugim dniu koncelebrowaną Mszę św. sprawował diecezjalny duszpasterz służby zdrowia ks. Józef Wojnicki z Nowego Sącza, który też kierował do chorych kazanie. Odpustowe hasła tych dni brzmiały: „ Chrześcijanin głosi Ewangelię nadziei” i „ Chrześcijanin głosi Ewangelię w cierpieniu”. Kaznodzieja zadał pielgrzymom pytanie: Czy człowiek cierpiący może być radosny? Na pozytywną odpowiedź składały się przytoczone świadectwa życia ciężko chorego misjonarza i św. Jana Pawła II. Kaznodzieja mówił, że chory człowiek ma 3 pragnienia: być przy nim, wysłuchać go, oraz pomóc mu zbawić duszę.

Chorzy usłyszeli też przykład biblijnego Hioba, który mimo ogromu cierpień i prób nie stracił wiary w Boga. Kaznodzieja przytaczał różne powody cierpienia i reasumując podkreślił, że miłość pokona każde cierpienie. Grupa nasza i inni licznie przybyli pielgrzymi zostali umocnieni duchowo przez wspólną modlitwę, słowa otuchy i błogosławieństwo Najświętszym sakramentem na wzór błogosławieństwa w Lourdes. W czasie trwania 9 dniowego odpustu nasza „ Nadzieja” miała swe stoisko, w którym odbywała się loteria fantowa wspomagająca podopiecznych stowarzyszenia. Dziękujemy: wolontariuszom prowadzącym akcję, uczniom LO w Tuchowie i uczniom Zespołu Szkół w Karwodrzy za podarowanie maskotek i pamiątek, oraz osobom, które wspomogły finansowo „ Nadzieję”.

W Tuchowie


chwilowka