XXI Tuchowska Majówka dla Matki

włącz .

XXI  Tuchowska Majówka dla Matki

Tradycyjne wydarzenie mające miejsce w Tuchowie z okazji Dnia Matki odbywało się w tym roku w niedzielę 28 maja. Było to kolejne już spotkanie integracyjne na które przybyło szerokie grono ludzi „ Otwartego Serca ”. Uczestnicy tego spotkania włączyli się jak dobra rodzina w pomoc bliźnim, którzy tej pomocy oczekują, gdyż ze względu na swą trudną sytuację życiową nie mogą poradzić sobie sami. Są to osoby niepełnosprawne zrzeszone w Stowarzyszeniu „ Nadzieja” działającym w Tuchowie od 25 lat i osoby oczekujące pomocy dzięki funkcjonowaniu Caritas.

Jest to potrzebna i godna uznania akcja charytatywna, w której wszyscy zaangażowani czynią dobro. Czym byłby świat bez gestów dobroci. Wiele osób straciłoby nadzieję, wiele słabych nie potrafiłoby się odnaleźć w swej sytuacji życiowej, a skutki mogłyby być niejednokrotnie tragiczne. Dlatego takie spotkania wnoszą tak wiele dobra. Trudno jest wymienić z imienia każdego darczyńcę, toteż w imieniu tych, którym udzielana jest pomoc składamy serdeczne podziękowanie na ręce Pani Ewy Stanisławczyk – pomysłodawczyni tych akcji, osoby zaangażowanej z całym oddaniem. Podziękowanie kierujemy w stronę Towarzystwa Miłośników Tuchowa działającego dla dobra naszego miasta już 25 lat. Tuchowska Majówka dla Matki jak nazwa mówi pragnie docenić nasze ziemskie mamy i Maryję naszą Matkę w niebie. Dzieci z Tuchowskich przedszkoli w barwnych strojach złożyły życzenia swym mamom przez wdzięczne występy na scenie. Mamę każdy ma jedną i bardzo ją kocha, wiec w duchu ją także wspomina. Wszystkie mamy, oraz te, które odeszły do wieczności polecaliśmy Bogu za pośrednictwem Matki Bożej w śpiewie Litanii Loretańskiej pod przewodnictwem proboszcza parafii św. Jakuba Apostoła.

Tuchowska Majówka dla Matki ma swój wiosenny, majowy klimat barwnych przedstawień i wielu atrakcji. I w tym roku na scenie pojawiło się wielu artystów. W programie wystąpiły Tuchowskie zespoły artystyczne, formacje taneczne. Młodzież i siostry zakonne zachęcały do włączenia się w tańce lednickie. Były pokazy strażackie, dzieci mogły jeździć na kucyku i malować kredą na jezdni. Atrakcją była zabawa w zamku dmuchanym. Dzieci i młodzież otrzymały nagrody i dyplomy za szczególne osiągnięcia. Były kiermasze, wystawy, zabawy, konkursy, stoiska z tuchowską kiełbasą z grilla i ciastami domowego wypieku.

Atrakcją były losowane nagrody. Majówkę zakończyła biesiada muzyczna.

Dziękujemy osobom zaangażowanym w to miłe dobroczynne spotkanie.

W Tuchowie


chwilowka