Pielgrzymka do Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej

włącz .

Chętni członkowie Stowarzyszenia „ Nadzieja” uczestniczyli w Mszy św. w Jodłowej, którą poprzedziła comiesięczna Droga Betlejemska ( wokalne rozważanie życia Dzieciątka Jezus ). Na Mszę św. przybyły siostry karmelitanki z Krakowa opiekujące się figurką Dzieciątka Jezus w klasztornej kaplicy i prowadzące przedszkole. Siostry prosząc o modlitwę i wsparcie dla rozbudowy przedszkola opowiedziały o swej posłudze zakonnej, o radości, którą im daje praca z najmłodszymi, ale i o problemach wychowawczych i zagrożeniach, które mogą spotkać dzieci.

Nasza pielgrzymka, była podziękowaniem Dzieciątku Bożemu za opiekę. Stowarzyszenie nasze posiada kopię figury Dzieciątka Jezus i otacza Je troską, oraz czcią. Podopieczni chętnie zabierają Dzieciątko na kilka dni do swych domów, by powierzać Jezusowi swe troski.

W Tuchowie


chwilowka