Zebranie Walne sprawozdawczo-wyborcze

włącz .

Na następną 3 – letnią kadencję drogą głosowania wybrano Zarząd:

  • prezes – Marian Gut
  • vice prezes – Maria Tyrka
  • sekretarz – Grażyna Gut
  • skarbnik – Bogumiła Skultecka
  • członek – Dorota Cich
  • członek – Krystyna Piktas
  • członek – Józef Średniawa

Komisja Rewizyjna:

  • przew. – Wacław Wójcik
  • vice przew. – Teresa Ligęza
  • sekr. – Grażyna Wiącek

Spotkanie rozpoczęła Msza św. w bazylice. W dalszej części spotkania rodzice osób niepełnosprawnych mieli możliwość zapoznania się z działalnością jednej z tarnowskich szkół specjalnych. Prezentację tej placówki przedstawiła pani pedagog, która przybyła na spotkanie. Dzieci w tym czasie pozostały pod opieką wolontariuszy, którzy przygotowali dla nich program zajęć.

W Tuchowie


chwilowka