Światowe Dni Chorego

włącz .

Członkowie stowarzyszenia „ Nadzieja” uczestniczyli w Mszy św. z okazji Światowego Dnia Chorego. Celem Światowego Dnia Chorego jest objęcie modlitwą cierpiących duchowo i fizycznie, oraz zwrócenie uwagi świata na potrzeby chorych. Koncelebrowaną Mszę św. sprawował o. proboszcz Bogusław Augustowski, który skierował kazanie do licznie przybyłych chorych z opiekunami. Nawiązując do objawień Matki Bożej w Lourdes, oraz do Ewangelii – Gody w Kanie Galilejskiej, a także do znaczenia miejsca, w którym znajdujemy się przed cudownym obrazem Matki Bożej Tuchowskiej, kaznodzieja podkreślał rolę Maryi w tych miejscach, Maryi, która przede wszystkim zawierzyła posłusznie, z pokorą Słowu Bożemu.

Ojciec proboszcz przypomniał, że hasłem tegorocznego Jubileuszowego 25. Dnia Chorego były słowa: „ Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny>> ( Łk 1,49 )”. Chorzy i ich opiekunowie zostali umocnieni Eucharystią, sakramentem chorych, błogosławieństwem Najświętszym sakramentem, modlitwą koronką do Bożego Miłosierdzia i Litanią za chorych. Na pamiątkę tego dnia i Roku Św. Brata Alberta - brata najbardziej opuszczonych i pokrzywdzonych, chorzy otrzymali obrazki z wizerunkiem świętego.

W Tuchowie


chwilowka