Walne Zebranie podsumowujące sprawy finansowe stowarzyszenia za rok 2016

włącz .

Walne Zebranie podsumowujące sprawy finansowe stowarzyszenia za rok 2016

Spotkanie rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem ojca proboszcza Bogusława Augustowskiego. Umocnieni duchowo udaliśmy się do sali parafialnej i po powitaniu przez o. Piotra Kurciusa opiekuna duchowego wspólnoty podzieliliśmy się na grupy. Podopieczni pozostali na zajęciach prowadzonych przez kleryków WSD i wolontariuszy świeckich. Rodzice w tym czasie uczestniczyli w Walnym Zebraniu podsumowującym sprawy finansowe stowarzyszenia za rok 2016.

Sprawozdanie merytoryczne (skrót)

W roku 2016 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „ Nadzieja” otrzymało dochody i dotacje w kwocie 102.317,24.

Na tę kwotę złożyły się:

 • składki statutowe w kwocie 1.760,00 zł
 • darowizny w kwocie 1.068,08 zł
 • 1% podatku OPP w kwocie 22.472,81 zł
 • akcje charytatywne w kwocie 12.401,68 zł
 • dotacja w kwocie 33.574,45 zł
 • loterie w kwocie 1.000,00 zł
 • wpłata na inwestycje w kwocie 30.040,22 zł
 • dodatkowo na przychód złożyły się odsetki uzyskane na rachunku bieżącym w wysokości 4,19 zł.

W roku 2016 stowarzyszenie poniosło koszty:

 • statutowe w kwocie 70.992,75 zł
 • administracyjne w kwocie 17.117,01 zł

Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników. Członkowie Zarządu pracują społecznie. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Na dzień 31.12.2016 stowarzyszenie dysponowało:

 • na rachunku bankowym kwotą 64.468,49 zł
 • na rachunku bankowym inwestycyjnym kwotą 29.925,22 zł
 • w kasie 79,66 zł
 • Razem: 94.473,37 zł

W 2016 roku stowarzyszenie organizowało:

 • spotkania zwyczajne i okazjonalne – w tym: zajęcia manualne, wokalno – instrumentalne, sprawnościowe, gry, zabawy, ćwiczenia ruchowe, taniec, poczęstunek, ogniska, spotkanie opłatkowe i z okazji św. Mikołaja, oraz spotkania z gośćmi,
 • spotkania integracyjne w dwu szkołach,
 • spotkania comiesięczne z Mszą św. i katechezą , podopieczni i ich rodzice , oraz wolontariusze objęci byli pomocą duchową przez zgromadzenie redemptorystów,
 • spotkania w pomieszczeniach udostępnionych przez Zarząd Klasztoru Ojców Redemptorystów, oraz w domku letniskowym na działce stowarzyszenia ( w porze letniej ),
 • organizowało wycieczki do teatru i kina,
 • uczestniczyło w pikniku zorganizowanym przez DPJ w Tuchowie,
 • uczestniczyło w Parafialnym Festynie Rodzinnym organizowanym przez Krąg Rodzin,
 • organizowało trzydniowy wyjazd integracyjny do Andrzejówki koło Muszyny,
 • podopieczni stowarzyszenia uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez młodzież z Francji przybyłą na ŚDM,
 • zorganizowało grupowy wyjazd na dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny do Darłówka nad morzem,
 • realizowało projekt pt. „ Tatrzańska szarotka” w ramach konkursu ofert z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 • podopieczni z opiekunami uczestniczyli w 6 – dniowym pobycie w Zakopanem, korzystając z licznych atrakcji. Program obejmował warsztaty rękodzieła, kąpiel w basenach termalnych, zajęcia z prawnikiem, i pedagogiem specjalnym, wycieczki krajoznawcze ( w tym na Kasprowy Wierch, i Gubałówkę ), wieczorki taneczne z wieloma atrakcjami, film 3D,
 • członkowie Zarządu Stowarzyszenia uczestniczyli w licznych szkoleniach, zebraniach organizowanych dla organizacji pozarządowych, oraz spotkaniach w Urzędzie Miejskim i Starostwie Powiatowym,
 • współpracowało z organizacjami pozarządowymi,
 • udzielało podopiecznym dofinansowania celów rehabilitacyjno – leczniczych,
 • w roku 2016 przeprowadzono 10 zebrań: 6 zebrań Zarządu, 1 Zgromadzenie Walne, 3 zebrania członków stowarzyszenia,
 • prowadzono protokoły z zebrań,
 • wydano nowe kalendarzyki i foldery,
 • prowadzono na bieżąco stronę internetową,
 • prowadzono kronikę z działalności stowarzyszenia,
 • zamieszczano w prasie lokalnej wiadomości o działalności stowarzyszenia,
 • udzielono wywiadu w TV lokalnej,
 • udostępniano członkom stowarzyszenia literaturę fachową,
 • podopieczni pod kierunkiem opiekunów wykonywali kartki świąteczne dla przyjaciół,
 • organizowano i współorganizowano akcje charytatywne wspierające działalność stowarzyszenia,
 • przedstawiciele Zarządu brali udział w uroczystościach okolicznościowych na zaproszenie Urzędu Miejskiego w Tuchowie i Starostwa Powiatowego w Tarnowie,
 • stowarzyszenie załatwia sprawy planowanej budowy ośrodka opiekuńczo – rehabilitacyjnego, oraz sprawy związane z dokupieniem działki w celu powiększenia terenu wokół ośrodka,
 • stowarzyszenie brało udział w reklamie 1% podatku OPP.

Z wdzięcznością informujemy, że 252 osoby wsparło działalność stowarzyszenia na kwotę 22.472,81 zł przekazując 1% swego podatku dochodowego w rozliczeniach za 2016 rok. Wpłat dokonano w Urzędach Skarbowych: w Tarnowie, Krakowie, Nowej Hucie, Warszawie, Dębicy, Chodzieży, Bytomiu, Pszczynie, Kielcach, Wodzisławiu Śląskim, Świeciu, Brzesku, Bochni i w Łęcznej. Są to mieszkańcy: Tuchowa, Tarnowa, Krakowa, Nowej Huty, Kielc, Warszawy, Chodzieży, Bytomia, Zakopanego, Woli, Krajna Pierwszego, Kąśnej Górnej, Ciężkowic, Gromnika, Świebodzina, Lichwina, Leszczyny, Spiny, Świecia, Chojnika, Rzepiennika Marciszewskiego, Kipsznej, Wodzisławia Śląskiego, Zabłędzy, Burzyna, Dąbrówki Tuchowskiej, Karwodrzy, Siedlisk, Mesznej Opackiej, Buchcic, Łękawicy, Zabłędzy, Koszyc Wielkich, Szynwałdu, Bistuszowej, Zgłobic, Jodłówki Tuchowskiej, Rzepiennika Biskupiego, Lubaszowej, Jonin, Żurowej, Piotrkowic, Łuszczowa – Kolonii i Woli Brzosteckiej.

Dziękujemy!

W Tuchowie


chwilowka