25 rocznica powstania „Nadziei”

Dnia 20 listopada 2016 r miało miejsce spotkanie z okazji przypadającej 25 rocznicy powstania Wspólnoty „ Nadzieja”. Tworzenie wspólnoty zrzeszającej dzieci niepełnosprawne i ich rodziców zapoczątkowali Klerycy WSD w Tuchowie, którzy za zgodą przełożonych rozpoczęli organizować specjalne spotkania rozpoczynające się Mszą św. Było to w listopadzie 1991 roku. Spotkania odbywały się w pomieszczeniach klasztornych, angażowali się wolontariusze świeccy. Wspólnota w 1992 roku została prawnie zarejestrowana i tak powstało stowarzyszenie, które działa nadal dla dobra osób niepełnosprawnych. Rodzice i przyjaciele osób niepełnosprawnych zaangażowali się społecznie tworząc Zarząd Stowarzyszenia.

Obecnie stowarzyszenie niesie pomoc 49 osobom niepełnosprawnym z powiatu tarnowskiego. Działalność charytatywna na rzecz osób, których los doświadczył jest możliwa dzięki otwartemu sercu darczyńców, którzy w różny sposób niosą pomoc. W dniu jubileuszu Mszę św. w bazylice celebrował proboszcz Parafii NNMP w Tuchowie o. Bogusław Augustowski, koncelebrowali ojcowie redemptoryści, a wśród nich opiekun duchowny „ Nadziei” o. Piotr Kurcius, o. Karol Barnaś. Asystował diakon Michał Wielgus i klerycy WSD Redemptorystów, jako wolontariusze duchowni „ Nadziei”.

Liturgię ubogacała śpiewem schola wolontariuszy świeckich. Kazanie w tym dniu kierował do wiernych o. Antoni Karaś – przed laty opiekun duchowny „Nadziei”, który m. in. wspomniał o celach, zadaniach i kierunkach działania Wspólnoty „ Nadzieja”. Życzył, aby Chrystus Król, którego intronizację podejmujemy, królował w każdym z nas i prowadził wspólnotę nadal. Dalsza część jubileuszu odbywała się w gronie wspólnoty w klasztornej sali pielgrzyma. Krótkie filmy z pierwszych lat działania wspólnoty przypominały ważne chwile tworzenia tej charytatywnej działalności i przedstawiały osoby związane z „ Nadzieją” od początku. Panowała radosna, rodzinna atmosfera. W związku z przypadającą na przyszły rok 25 rocznicą powstania Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „ Nadzieja” planowane jest spotkanie w plenerze na działce stowarzyszenia przy ul. Nadziei. Na tę uroczystość pragniemy już dziś zaprosić wszystkich Przyjaciół, Darczyńców, wszystkie osoby, którym nie jest obojętny los dzieci niepełnosprawnych.

sekr. Stowarzyszenia „ Nadzieja” – Grażyna Gut

W Tuchowie


chwilowka