Tatrzańska szarotka - edycja VI

Tatrzańska szarotka - edycja VI

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „ Nadzieja” przebywało w Zakopanem w Ośrodku Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym „Marzenie” w ramach projektu „ Tatrzańska szarotka” – edycja VI.

Sześciodniowy pobyt był wielką radością dla 52 osobowej grupy – członków naszego stowarzyszenia i kilku osób z ŚDS w Nowodworzu, jako mieszkańców Tarnowa. Podopieczni uczestniczyli w zajęciach z pedagogiem specjalnym, w rehabilitacji na basenach termalnych, spotkaniach i wycieczkach integracyjnych, wieczorkach regionalnych, warsztatach rękodzieła – wykonując metodą filcowania szarotki. Przez panoramiczny film mieli możliwość duchowego przeniesienia się w wysokie szczyty górskie, poznania roślin i zwierząt górskich. Uczestnicy zachwycali się budownictwem regionalnym, sakralnym. Opiekunowie na spotkaniu z radcą prawnym mogli zapoznać się z ustawami prawnymi i uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące ubezwłasnowolnienia podopiecznych, mogli zaczerpnąć wiedzy na temat różnych trudnych spraw. Dotację w wysokości 33 574,45 zł stowarzyszenie uzyskało na mocy uchwały przyznanej przez Zarząd Województwa Małopolskiego na drodze konkursu. Wyjazd był dla uczestników niezwykłą atrakcją, okazją do wspólnego przebywania poza miejscem swego zamieszkania, do radosnej integracji, poznania wielu spraw przez liczne zajęcia.

Optymalne warunki panujące w Ośrodku „ Marzenie”, rodzinna atmosfera sprzyjały dobremu samopoczuciu uczestników. Pobyt zacieśnił więzi w grupie i dał wiele powodów do radości, do spojrzenia na rzeczywistość w innym barwniejszym świetle. Nie bez przyczyny tej edycji projektu daliśmy tytuł „ Tatrzańska szarotka”. Szarotka górska jest szara podobnie jak szare jest życie rodzin, w których jest osoba niepełnosprawna. Życie to, jednak nie musi być takie szare, dzięki takim projektom, dzięki rozumiejącemu te sprawy otoczeniu. Szarotka mimo, że jest szara jest piękna, podobnie jak może być piękne życie każdej osoby, także tej niepełnosprawnej, która ma prawo do ochrony, do życia. Osobie tej nie wolno czynić krzywdy, ma prawo do urodzenia się i życia, podobnie jak ten kwiat górski objęty ochroną. Szarotkę górską zgina silny wiatr halny. Podobnie jest w życiu, bo osoby niepełnosprawne też narażone są na wiele przeciwności, ale dzięki zrozumieniu i pomocy drugiego człowieka przetrwają.

Dziękujemy Zarządowi Urzędu Marszałkowskiego, Pani Annie Ustupskiej – Piątek – koordynatorowi projektu i osobom dzięki, którym projekt mógł być zrealizowany.

Sekr. Stowarzyszenia „ Nadzieja” – Grażyna Gut

W Tuchowie


chwilowka