Pielgrzymka do Jodłowej

Pielgrzymka do Jodłowej 2016

Udajemy się na pielgrzymkę do Jodłowej do Sanktuarium Dzieciątka Jezus. 25 dnia każdego miesiąca obchodzony jest tam Dzień Bractwa Dzieciątka Jezus. Na pamiątkę Bożego Narodzenia pielgrzymi śpiewają tam „ Drogę Betlejemską” i uczestniczą w uroczystej koncelebrowanej Mszy św., po której ma miejsce odczytanie wielu podziękowań i próśb zanoszonych do Boskiego Dzieciątka Jezus.

I w tym roku nasza grupa przybyła do Jodłowskiego Sanktuarium. Przybyło też wielu pielgrzymów z różnych okolic. Dziękowaliśmy Jezusowi za peregrynację prywatną kopii Dzieciątka Jezus do dzieci niepełnosprawnych. Figurka dla Stowarzyszenia „ Nadzieja” została uroczyście poświęcona i przywieziona w maju ubiegłego roku.

W Tuchowie


chwilowka