Wspólne spotkanie na Eucharystii podczas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego

włącz .

Wspólne spotkanie na Eucharystii podczas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego. Dziedziniec klasztorny przy bazylice mniejszej wypełnił się osobami niepełnosprawnymi, starszymi, które przybyły ze swoimi opiekunami do Matki Bożej Tuchowskiej. Hasło tego dnia brzmiało: ,,Nawracajmy się do umiłowania krzyża”. Kazanie do wiernych skierował ks. inf. Władysław Kostrzewa, w którym przytaczając słowa pieśni ,,Ty coś w Tuchowie tron sobie obrała…”, zwrócił uwagę na obecność Maryi w naszym życiu, w naszych troskach, zmaganiach z chorobą. Dzielił się świadectwami osób, które mimo swego cierpienia potrafiły być radosne. Chorzy zostali pobłogosławieni Najświętszym Sakramentem i umocnieni duchowo powrócili do swych domów, ośrodków pomocy.

Chętni mogli odpocząć w jadalni pielgrzyma, lub przy stoiskach garmażeryjnych, zwiedzić ruchomą szopkę i muzeum, mogli zaopatrzyć się w pamiątki na licznych straganach. Stowarzyszenie ,,Nadzieja” jak co roku miało punkt, w którym wolontariusze prowadzili loterię fantową wspomagającą podopiecznych stowarzyszenia. Dziękujemy Ojcom Redemptorystom: ojcu ekonomowi Antoniemu Wesołowskiemu, ojcu proboszczowi Bogusławowi Augustowskiemu i klerykom WSD, oraz wolontariuszom świeckim za pomoc w przeprowadzeniu tej akcji charytatywnej.

Dziękujemy wszystkim osobom, które wspomogły tę akcję finansowo, a także pani mgr Agnieszce Jurek i uczniom LO za inicjatywę i przeprowadzenie zbiórki zabawek, książek i pamiątek na loterię.

W Tuchowie


chwilowka