Pielgrzymka osób niepełnosprawnych 2014

włącz .

Stowarzyszenie ,,Nadzieja” uczestniczyło w pielgrzymce osób niepełnosprawnych i chorych do bazyliki mniejszej w Tuchowie podczas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego. Był to czas wyjątkowego spotkania z Matką Bożą Tuchowską. Pielgrzymi uczestniczyli w uroczystej koncelebrowanej Mszy świętej.

Hasłem tego dnia odpustowego były słowa: ,, Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”. Przybycie osobom niepełnosprawnym umożliwili ich opiekunowie. Wierni powrócili do swych miejsc zamieszkania podniesieni na duchu z prawdziwą nadzieją, która jest w Bogu.

W Tuchowie


chwilowka