Spotkanie

Na działce stowarzyszenia ,, Nadzieja” modliliśmy się wraz z członkami parafii NNMP przy kapliczce Matki Bożej Fatimskiej śpiewając Litanię Loretańską i pieśni maryjne. Modlitwom przewodniczył o. Marek Mirus, przybył także o. proboszcz, który udzielił grupie błogosławieństwa. Był czas na wspólne spotkanie w domku letniskowym ,, Józef”.

W Tuchowie


chwilowka