Bal Noworoczny Stowarzyszenia „Nadzieja”

włącz .

Stowarzyszenie „Nadzieja” uczestniczyło w balu noworocznym na zaproszenie Dyrekcji Zespołu Szkół w Siedliskach. Spotkanie rozpoczęło się w kościele parafialnym w Siedliskach. Mszę św. koncelebrowaną sprawował i kazanie wygłosił proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla ks. Jan Wieciech. Kaznodzieja przypomniał, że przez chrzest zostaliśmy włączeni do Kościoła katolickiego, że wzrastamy w wierze, że w życiu zmagamy się z chorobami, problemami, niepełnosprawnością, ale Jezus nas prowadzi do nieba, gdzie nie będzie już chorób, zmartwień. Ksiądz proboszcz zwrócił uwagę, jak wielkim darem jest, że Stowarzyszenie „Nadzieja” jest otoczone duchową pomocą zgromadzenia redemptorystów. Życzył wszystkim członkom stowarzyszenia radości i błogosławieństwa Bożego w nowym roku, który rozpoczęliśmy. Oprawę liturgii uświetniła Orkiestra Parafialna pod dyrekcją pana Bogdana Stefana.

Dalsza część spotkania miała miejsce w szkole. Pani dyrektor mgr Lucyna Jamka, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice zadbali, by nasi podopieczni z opiekunami czuli się dobrze. Panowała atmosfera radości i przyjaźni. Zagrała żywo Orkiestra Parafialna, wystąpili uczniowie szkoły prezentując piękny taniec. Do dzieci jeszcze raz tej zimy przybył św. Mikołaj z upominkami. Było dużo radości, uczniowie bawili się wesoło z niepełnosprawnymi osobami. Sponsorzy i rodzice uczniów zatroszczyli się o to, by stoły były pełne dobrych rzeczy. To miłe spotkanie integracyjne zgromadziło wiele osób: dyrekcję, nauczycieli, uczniów, pracowników szkoły – jako gospodarzy organizatorów, oraz orkiestrę, księży z parafii Siedliska i Stowarzyszenie „Nadzieja” - jako gości. Serdecznie dziękujemy za okazane serce. W tym miejscu pragniemy podzielić się radością, że drugie noworoczne tradycyjne spotkanie dla podopiecznych stowarzyszenia będzie miało miejsce w Zespole Szkół w Tuchowie w dniu 2 lutego.

W Tuchowie


chwilowka