Spotkanie Stowarzyszenia „Nadzieja" - styczeń 2013

włącz .

Spotkanie „Nadziei” rozpoczęło się Mszą św., a przed rozpoczęciem rozważaniem treści z Katechizmu Kościoła Katolickiego o pismach, które są zaliczane do zbioru Ksiąg świętych - o kanonie Pisma świętego, który składa się z 46 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg nowego Testamentu.

Koncelebrowaną Liturgię sprawował opiekun duchowny „Nadziei” o. Łukasz Wójcik. Kazanie do wiernych wygłosił o. Józef Szczecina, w którym zwracał uwagę, że dzisiaj ludzie żyją tak jakby Boga nie było, a Bóg jest i ma wpływ na człowieka. Ludzie proszą o cuda i Jezus ciągle je czyni jak kiedyś w Kanie galilejskiej i najważniejszym jest, jak my dalej żyjemy po otrzymaniu łaski. Bóg nadaje sens życiu człowieka i należy Mu zaufać – kontynuował kaznodzieja.

Po Mszy św. spotkaliśmy się w sali parafialnej na wspólnym kolędowaniu wokół symbolicznego żłóbka z Dzieciątkiem. Kolędowaniu przewodniczył zespół wokalno – instrumentalny wolontariuszy duchownych i świeckich. Tego dnia gościliśmy grupę uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 18 z Tarnowa, którzy przedstawili bajkę pt. „Królowa śniegu”. Podopieczni z zainteresowaniem oglądnęli bajkę pouczającą o zwycięstwie dobra nad złem. Dziękujemy dyrekcji szkoły, pani Agacie Czarnek za zaangażowanie się, dzięki któremu uczniowie wzrastają w atmosferze uczynności. Dziękując uczniom, życzymy dalszego rozwijania talentów. Podopieczni mieli też możliwość zabawy z wolontariuszami, a rodzice mogli w tym czasie odbyć zebranie stowarzyszenia.

Stowarzyszenie „Nadzieja” dziękując darczyńcom, którzy okazali swą pomoc w poprzednich latach, wpłacając 1% swego podatku na rzecz podopiecznych stowarzyszenia, zwraca się z serdeczną prośbą o pomoc w tym zakresie przy rozliczeniach za 2012 rok.

Dziękujemy za zrozumienie!

W imieniu Stowarzyszenia – prezes Marian Gut

W Tuchowie


chwilowka