Mszy św. sprawowana w intencji chorych z okazji XXI Światowego Dnia Chorego

włącz .

Chętni podopieczni wraz z rodzicami uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej w intencji chorych z okazji XXI Światowego Dnia Chorego, który przypada w dzień wspomnienia Matki Bożej z Lourdes. Licznie zgromadzeni chorzy wraz z opiekunami przed Mszą św. modlili się koronką do Bożego Miłosierdzia.

Koncelebrowanej liturgii przewodniczył proboszcz o. Bogusław Augustowski, który skierował do wiernych kazanie. Kaznodzieja podkreślił, że Ojciec Święty Benedykt XVI udzielając Apostolskiego Błogosławieństwa zawierzył tegoroczny Dzień Chorego wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny Łaskawej, prosząc, aby zawsze towarzyszyła cierpiącej ludzkości w poszukiwaniu ulgi i niezłomnej nadziei, aby pomagała wszystkim osobom angażującym się w apostolat miłosierdzia stawać się miłosiernymi samarytanami dla swych braci i sióstr doświadczonych przez chorobę i cierpienie. Ojciec proboszcz zapewniał chorych, że Kościół jest z nimi. Podkreślał także, że opiekunowie powinni okazywać pomoc chorym w myśl hasła tego Dnia zaczerpniętego z ewangelicznej perykopy o miłosiernym Samarytaninie „Idź i ty czyń podobnie”. Chorzy zostali umocnieni duchowo poprzez Eucharystię, Słowo Boże, sakrament chorych, adorację i błogosławieństwo Najświętszym sakramentem, także powierzając swe cierpienia Matce Bożej Tuchowskiej. Otrzymali także okazjonalne obrazki z modlitwą, w której łącząc się ze Zbawicielem cierpiącym i ofiarowując swe cierpienia na chwałę Bożą i za Kościół święty - mogli prosić Boga o złagodzenie cierpień, o lepsze zrozumienie sensu bólu i choroby, o siłę wytrwania, o zrozumienie woli Bożej, o wrócenie sił i zdrowia.

W Tuchowie


chwilowka