Spotkanie Stowarzyszenia „Nadzieja” - luty 2013

włącz .

Wspólnotową Mszą św. rozpoczęliśmy nasze spotkanie. Przed Mszą św. wysłuchaliśmy tekstu z Katechizmu Kościoła katolickiego - „Człowiek odpowiada Bogu”. Tekst ukazywał, że Bóg przemawia do ludzi jak do przyjaciół, a odpowiedzią na to zaproszenie jest wiara, przez którą człowiek poddaje Bogu swój rozum i wolę, czyli wg. Pisma świętego człowiek odpowiada Bogu „posłuszeństwem wiary”.

Mszę św. sprawował opiekun duchowny „Nadziei” o. Łukasz Wójcik. Z racji rekolekcji parafialnych kazanie do wiernych skierował rekolekcjonista o. Jarosław Krawczyk, który nawiązując do Ew. o kuszeniu Jezusa rozwinął wątek III pokus, którym nie poddał się Jezus. Kaznodzieja przestrzegał, że człowiek narażony jest w życiu na liczne pokusy i powinien umieć przeciwstawiać się złu, by wygrać wieczność. Spotkanie dalsze miało miejsce tradycyjnie w sali parafialnej. W tym dniu pożegnaliśmy dk. Łukasza Madejskiego, który wyjeżdża na praktyki poprzedzające święcenia kapłańskie. Dziękując Mu za owocną współpracę w Stowarzyszeniu „Nadzieja”, życzymy obfitych Darów Ducha Świętego na czas dalszej posługi diakonatu. Podopieczni stowarzyszenia pozostali na przygotowanych przez wolontariuszy zajęciach, a rodzice mogli w tym czasie odbyć zebranie, omawiając sprawy bieżące stowarzyszenia.

W Tuchowie


chwilowka