Spotkanie Stowarzyszenia „Nadzieja” - kwiecień 2013

włącz .

Spotkanie nasze rozpoczęło się Mszą św. w intencji wspólnoty „Nadzieja”, oraz powołań kapłańskich i zakonnych. Przed Mszą św. mieliśmy możliwość wysłuchania tekstu z Katechizmu Kościoła katolickiego o Bogu jako Ojcu, który jest pełen dobroci, a my chrześcijanie jesteśmy otuleni bezwarunkową miłością kochającego Ojca. Tekst pobudzał do refleksji nad naszą modlitwą i właściwą postawą wobec Boga – Ojca.

Z racji przypadającej Niedzieli Dobrego Pasterza brat nowicjusz ze zgromadzenia redemptorystów skierował słowa informujące o formacji, przez którą przechodzą studenci przygotowujący się do kapłaństwa. Koncelebrowaną Mszę św. sprawował opiekun duchowy grupy o. Łukasz Wójcik. Słowo Boże do wiernych wygłosił Socjusz Nowicjatu w Lubaszowej, który, przybliżył wiernym temat powołań zakonnych, prosząc o modlitwę w tej intencji i wsparcie finansowe. Świadectwem swojego wzrastania w powołaniu podzielił się też nowicjusz z Lubaszowej pochodzący z Zamościa. Po zakończeniu liturgii podopieczni pozostali pod nadzorem wolontariuszy, uczestnicząc w przygotowanych dla nich zajęciach.

Rodzice w tym czasie mogli odbyć swoje zebranie omawiając plan bieżącej i przyszłościowej działalności stowarzyszenia.

W Tuchowie


chwilowka